Monday, September 18, 2017

President Kaljulaiu kaitseks ja hariduse toetuseks: KÄSITÖÖ ON VÕIMAS!

Olen juba kuuendat aastat ettevõtja. Kui täpsemalt sõnastada, siis käsitööettevõtja ja mulle on alati meeldinud seda täpsustada. Uhke tunne on käsitööga tegeleda, see on au asi. Olen käsitööettevõtte OÜ Kagu Kudujad omanik ning käsitöö tegemine on minu elustiil. Käsitööga olen hobi korras tegelenud pea 40 aastat.
Mulle meeldib, et mustrid, mida kinnastes kasutan, on vanad. Naised on kudunud neid juba sadu aastaid. Need hoiavad käed soojad ja kogu inimese kaitstud. Kudumine teeb mulle rõõmu ja on uskumatult tõhus teraapia tänapäevases kiires maailmas.
Tampere Mardilaadal käsitöökindaid müümas


Ettevõtlus ei ole minu ainus tegevusala. Minu elustiili firma, olgu ta kui tahes kuulus, ei suuda mind siiski kahjuks elatada. Olen ka matemaatikaõpetaja ning aktiivne kodanikuühiskonna liige. Ettevõtte asutasin seetõttu, et soov meie kauneid mustreid ja silmkoeesemeid laias maailmas propageerida oli nii suur. Samuti soovin ma kõigest südamest, et see valdkond ei muutuks vaid muuseumieksponaadiks. Mulle on tähtis, et need mustrid ja tehnikad püsiksid elusana ja leiaksid Eestimaal suurt kasutust.

Kuulasin massipsühhoosi tulemusena president Kaljulaiu kõnet, mille ta pidas konverentsil „Tulevikutöö – uus reaalsus, uued lahendused" (loetav siin: https://president.ee/et/ametitegevus/koned/13564-2017-09-18-09-30-27/index.html ). Ajakirjanik H. Rudi artikkel ja selle kiire levimine veebis andis mulle selleks tõuke. Tagant õhutasid veel mitmed sõbrade-sugulaste kontaktid teemal, kas oled ka nüüd solvunud.

Ja mida ma avastasin! Mõte oli jälle kellegi jaoks tõlkes kaduma läinud. Seetõttu soovitaksin huvilistel, kes ka sõna sekka sooviksid öelda, see tekst ülaltoodud lingilt läbi lugeda. Vajadusel võib seda ju ka originaaltekstiga kõrvutada või lausa videos üle kuulata. Ja siis te veendute isegi, et olete langenud manipulatsiooni ohvriks, sest president räägib ausat ja mõttekat juttu ... ja ei pilka ega alanda kedagi.

Toon siinkohal mõned katked, mis konkreetselt käsitöövaldkonda puudutasid.
1) Kersti Kaljulaid: "Or take handicraft. It's a time-old available career option for people who do not wish to obtain high degrees, previously it was limited in its earning capacity. Two centuries ago by the ability to drive around local markets, or later, in the 20th century, by the ability to sign distribution contracts with, say, souvenirs stands."
Minu meelest on ametlik tõlge pisut ebatäpne. Lehel www.president.ee on selline tõlge: "Mis puutub käsitööndusesse, mis on ajast aega olnud üks karjäärivõimalus nende jaoks, kes pole soovinud omandada kõrgemaid kraade, siis varem sõltus siin võime tulu teenida sellest, mil määral suudeti pakkuda oma kaupa kohalikul turuplatsil, või siis hiljem, 20. sajandil, sõlmida müügilepinguid näiteks suveniiripoodidega."

Tegelikult ütles president inglise keeles seda, et (tsitaadi algus) käsitöö oli vanasti inimesele, kes ei soovinud kõrgemat haridust omandada, üks karjäärivõimalusi. Varem oli tuluteenimine selle abil limiteeritud. Tsitaadi lõpp.
Ja seda see tõepoolest oli ning on ka tänapäeval. Ise lisaksin, et see on karjäärivõimalus ka kõrghariduse omandanule, kuigi mitte väga tulutoov ja võib jätta inimese vaesusesse juhul, kui see on ainus elatusallikas. Kuigi tuluteenimine on tõepoolest ka avardunud, aga sellest räägib president edasises kõnes.

2) Kersti Kaljulaid: "This example shows how technology enhances earning capacity and provision for those who deal with very traditional subjects and whose education might be quite limited."
Ametlik tõlge: "Need näited rõhutavad, kuidas aitab tehnoloogia traditsioonilistel tegevusaladel suurendada tulu teenimise võimet ja vähendada turustuskulusid."

Kahetsusega peab märkima, et siin ei ole tõlge mitte ainult mõtet edasi andnud, vaid teinud ka lubamatuid lisandusi. Minu meelest ütles ta seda, et (tsitaadi algus) see näide selgitab, kuidas tehnoloogia suurendab tuluteenimise võimalusi ja sissetulekuid neil, kes tegelevad väga traditsioonilise valdkonnaga ja kelle haridustase võib olla piiratud. Tsitaadi lõpp.

Seega, olles kõne vaidlust tekitanud osad üksipulgi läbi analüüsinud, julgen sellele alla kirjutada ja presidendiga taas kord nõustuda. Suur tänu talle, et ta julgeb omi mõtteid avaldada ja ei karda.

Kritiseerijaile soovitan tarkust ja haritust, õppigi keeli ja kandke kübaraid (nagu ütleb Jääääre laulusalm).